Performance Training & Rehabilitation 

It's up to you!

Meer informatie?

Wat is performance training? 

Performance training is training gericht op het verbeteren van sportprestaties. Dit kan zowel tijdens/of na een blessure of 'preventief'. 

In de (top)sport kan winnen of verliezen gaan om kleine details, alles moet op zijn plaats vallen om te kunnen presteren. Een optimale omgeving, de juiste vorm, en het uitvoeren van je taak zijn daarbij belangrijke voorwaarde voor succesvolle sportprestaties.

Als performance coach zijn 3 aspecten belangrijk: 1. het individu, 2. de taak die uitgevoerd moet worden en 3. de omgeving waarin dit moet gebeuren. Tijdens de trainingen worden al deze aspecten getraind en niet zoals we vaak zien, alleen de taak. Door continu te variëren in deze 3 'constraints' (beperkingen) vergroot je het leer-effect en zorg je ervoor dat datgene wat geleerd wordt ook toepasbaar is in wedstrijdsituaties en niet alleen in de trainingsomgeving.  

Performance training kan gedeclareerd worden onder fysiotherapie, zonder dat hiervoor een verwijzing nodig is. Het is afhankelijk van je aanvullende zorgverzekering of en hoeveel behandelingen worden vergoedt. 

Wat zijn de mogelijkheden?


How we do it

Screening + Assessment 

We beginnen bij de basis: wat zijn sterke- en verbeterpunten, zijn er imbalances en wat is het fysieke uithoudingsniveau?

Training 

Science-based oefeningen gericht op het vergroten van de belastbaarheid, het verbeteren van sport prestaties en het verminderen van blessuregevoeligheid.

Recovery 

Stretching, rolling, voeding en rust, allemaal belangrijke pillars voor het herstel na een goede training.

It's about variation

Om beter te worden moet je 'robuust' zijn in verschillende (sport)omgevingen. Het uitvoeren van de zelfde taak, bijvoorbeeld het uitvoeren van een back squat leidt vaak niet tot een optimaal leer-effect doordat de taak steeds hetzelfde is en er niet altijd voldoende 'transfer' is naar de doelbeweging (de bewegingen die in de sport gemaakt worden). 

Heel vaak zie ik dat mensen dezelfde oefeningen doen, met hetzelfde aantal herhalingen en met hetzelfde gewicht, terwijl sportbewegingen juist dynamisch zijn. Het lichaam is dan ook weinig geïnteresseerd in vaste herhalingen en gewicht, maar meer in doelbewegingen die flexibel toegepast kunnen worden. Daarom is variation without variation een goede manier om het lichaam eenzelfde taak te laten uitvoeren waarbij verstoringen ervoor zorgen dat het lichaam uitgedaagd wordt zich kan aanpassen (adaptatie) aan deze verstoringen. Daardoor zal de de uitvoering en spiergebruik niet steeds hetzelfde zijn, dit geeft een andere input vanuit het centrale zenuwstelsel en zal dan ook een groter leereffect hebben.  

Variabiliteit in bewegingsuitvoeringen zorgen ervoor dat er gezocht moet worden naar effectieve oplossingen voor het uitvoeren van de taak: geen 'standaard' oefeningen met vaste herhalingen en vaste sets. Maar het creeëren van 'chaos' waarbij oefeningen gecombineerd worden, en je uitgedaagd wordt steeds met nieuwe bewegingsoplossingen te komen. Dit zorgt uiteindelijk voor een beter leerresultaat, leidend tot een betere uitvoering in sportsituaties en een verhoogd 'skills' niveau. En dat laatste maakt je als sporter 'robuster'  voor blessures. 

Dit is wat je kan verwachten 

Assessment 

Om op topniveau te (moeten) presteren is het belangrijk om te weten waar de risico's liggen. Na de screening volgt een assessment om deze risico's in kaart te brengen. Deze informatie wordt gebruikt voor het opstellen van een trainingsprogramma, waarbij gewerkt wordt aan het verminderen van het blessurerisico en het verbeteren van sport-specifieke eigenschappen. 

Training

Het trainingsschema wordt deels bepaald door de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek (assessment) en anderzijds de eisen die de sport van het lichaam vraagt; waar liggen de sterke- en waar liggen de verbeterpunten? Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit motorische leerprincipes waarbij het individu, de omgeving en de taak gemanipuleerd worden om zo tot optimale resultaten te komen die ook in wedstrijdsituaties robuust zijn. 

Recovery 

Herstel is net zo belangrijk als de training zelf. Je kunt nog zo goed trainen maar als het lichaam onvoldoende in staat is om te herstellen dan is het vatbaarder voor ziekte, blessures en uiteindelijk overtraindheid. Gezonde voeding, voldoende slaap, stretching, mobility, foam rolling en andere manieren om te herstellen zijn belangrijk voor trainingsadaptaties. 

Meer info: vul het onderstaande formulier in

[gravityforms id="8" title="false"]